Diagnózy I

Z AjŠtýl
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Diagnózy I

Zoznam diagnóz I00-I98.2

A-A99 | B00-B96.8 | C00-C97 | D00-D89.9 | E00-E90 | F00-F98.6 | G00-G99.8 | H02.2-H95.9 | I00-I98.2 | J03.0-J98.8 | K07.0-K93.8 | L00-L98.8 | M00-M99.7 | N00 -N99.9 | O-O99.8 | P00-P96.9 | Q01-Q99.9 | S01-S98.4 | T01-T88.9


Diagnóza Názov hlavnej diagnózy Názov členenej diagnózy
I00 Reumatická horúčka - febris rheumatica, bez zmienky o postihnutí srdca
I01 Reumatická horúčka s postihnutím srdca
I01.0 Reumatická horúčka s postihnutím srdca Akútna reumatická perikarditída
I01.1 Reumatická horúčka s postihnutím srdca Akútna reumatická endokarditída
I01.2 Reumatická horúčka s postihnutím srdca Akútna reumatická myokarditída
I01.8 Reumatická horúčka s postihnutím srdca Iná akútna reumatická choroba srdca
I01.9 Reumatická horúčka s postihnutím srdca Bližšie neurčená akútna reumatická choroba srdca
I02 Reumatická chorea
I02.0 Reumatická chorea Reumatická chorea s postihnutím srdca
I02.9 Reumatická chorea Reumatická chorea bez postihnutia srdca
I05 Reumatické choroby mitrálnej chlopne
I05.0 Reumatické choroby mitrálnej chlopne Mitrálna stenóza
I05.1 Reumatické choroby mitrálnej chlopne Reumatická mitrálna insuficiencia
I05.2 Reumatické choroby mitrálnej chlopne Mitrálna stenóza s insuficienciou
I05.8 Reumatické choroby mitrálnej chlopne Iná choroba mitrálnej chlopne
I05.9 Reumatické choroby mitrálnej chlopne Bližšie neurčená choroba mitrálnej chlopne
I06 Reumatické choroby aortálnej chlopne
I06.0 Reumatické choroby aortálnej chlopne Reumatická aortálna stenóza
I06.1 Reumatické choroby aortálnej chlopne Reumatická aortálna insuficiencia
I06.2 Reumatické choroby aortálnej chlopne Reumatická aortálna stenóza s insuficienciou
I06.8 Reumatické choroby aortálnej chlopne Iné reumatické choroby aortálnej chlopne
I06.9 Reumatické choroby aortálnej chlopne Bližšie neurčená reumatická choroba aortálnej chlopne
I07 Reumatické choroby trikuspidálnej chlopne
I07.0 Reumatické choroby trikuspidálnej chlopne Trikuspidálna stenóza
I07.1 Reumatické choroby trikuspidálnej chlopne Trikuspidálna insuficiencia
I07.2 Reumatické choroby trikuspidálnej chlopne Zúženie trikuspidálnej chlopne s insuficienciou
I07.8 Reumatické choroby trikuspidálnej chlopne Iné choroby trikuspidálnej chlopne
I07.9 Reumatické choroby trikuspidálnej chlopne Bližšie neurčená choroba trikuspidálnej chlopne
I08 Choroby viacerých chlopní
I08.0 Choroby viacerých chlopní Poruchy mitrálnej a aortálnej chlopne
I08.1 Choroby viacerých chlopní Poruchy mitrálnej aj trikuspidálnej chlopne
I08.2 Choroby viacerých chlopní Poruchy aortálnej aj trikuspidálnej chlopne
I08.3 Choroby viacerých chlopní Kombinované poruchy mitrálnej, aortálnej a trikuspidálnej chlopne
I08.8 Choroby viacerých chlopní Iné choroby viacerých chlopní
I08.9 Choroby viacerých chlopní Bližšie neurčená choroba viacerých chlopní
I09 Iné reumatické choroby srdca
I09.0 Iné reumatické choroby srdca Reumatická myokarditída
I09.1 Iné reumatické choroby srdca Reumatické choroby endokardu, chlopňa bližšie neurčená
I09.2 Iné reumatické choroby srdca Chronická reumatická perikarditída
I09.8 Iné reumatické choroby srdca Iné špecifikované reumatické choroby srdca
I09.9 Iné reumatické choroby srdca Bližšie neurčená reumatická choroba srdca
I10 Esenciálna (primárna) hypertenzia
I11 Hypertenzná choroba srdca
I11.0 Hypertenzná choroba srdca Hypertenzná choroba srdca so srdcovým zlyhaním (kongestívnym)
I11.9 Hypertenzná choroba srdca Hypertenzná choroba srdca bez srdcového zlyhania (kongestívneho)
I12 Hypertenzná choroba obličiek
I12.0 Hypertenzná choroba obličiek Hypertenzná choroba obličiek s renálnym zlyhaním
I12.9 Hypertenzná choroba obličiek Hypertenzná choroba obličiek bez renálneho zlyhania
I13 Hypertenzná choroba srdca a obličiek
I13.0 Hypertenzná choroba srdca a obličiek Hypertenzná choroba srdca a obličiek so srdcovým zlyhaním (kongestívnym)
I13.1 Hypertenzná choroba srdca a obličiek Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhaním
I13.2 Hypertenzná choroba srdca a obličiek Hypertenzná choroba srdca a obličiek so srdcovým (kongestívnym) aj obličkovým zlyhaním
I13.9 Hypertenzná choroba srdca a obličiek Bližšie neurčená hypertenzná choroba srdca a obličiek
I15 Sekundárna hypertenzia
I15.0 Sekundárna hypertenzia Renovaskulárna hypertenzia
I15.1 Sekundárna hypertenzia Sekundárna hypertenzia zapríčinená inými chorobami obličiek
I15.2 Sekundárna hypertenzia Sekundárna hypertenzia zapríčinená endokrinnými poruchami
I15.8 Sekundárna hypertenzia Iná sekundárna hypertenzia
I15.9 Sekundárna hypertenzia Bližšie neurčená sekundárna hypertenzia
I20 Angina pectoris - hrudníková angína
I20.0 Angina pectoris - hrudníková angína Nestabilná angína
I20.1 Angina pectoris - hrudníková angína Angina pectoris s dokázanými spazmami
I20.8 Angina pectoris - hrudníková angína Iné formy hrudníkovej angíny
I20.9 Angina pectoris - hrudníková angína Nešpecifikovaná angina pectoris
I21 Akútny infarkt myokardu
I21.0 Akútny infarkt myokardu Akútny transmurálny infarkt myokardu prednej steny
I21.1 Akútny infarkt myokardu Akútny transmurálny infarkt myokardu spodnej steny
I21.2 Akútny infarkt myokardu Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach
I21.3 Akútny infarkt myokardu Akútny transmurálny infarkt myokardu na nešpecifikovanom mieste
I21.4 Akútny infarkt myokardu Akútny subendokardiálny infarkt myokardu
I21.9 Akútny infarkt myokardu Bližšie neurčený akútny infarkt myokardu
I22 Ďalší infarkt myokardu
I22.0 Ďalší infarkt myokardu Ďalší infarkt myokardu prednej steny
I22.1 Ďalší infarkt myokardu Ďalší infarkt myokardu spodnej steny
I22.8 Ďalší infarkt myokardu Ďalší infarkt myokardu na iných miestach
I22.9 Ďalší infarkt myokardu Ďalší infarkt myokardu na neurčenom mieste
I23 Daktoré terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu
I23.0 Daktoré terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu Hemoperikard ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.1 Daktoré terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu Defekt predsieňovej priehradky ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.2 Daktoré terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu Defekt komorovej priehradky ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.3 Daktoré terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu Ruptúra srdcovej steny bez hemoperikardu ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.4 Daktoré terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu Ruptúra chordae tendineae ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.5 Daktoré terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu Ruptúra papilárneho svalu ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.6 Daktoré terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu Trombóza predsiene, predsieňového uška a komory ako terajšia komplikácia akútnom infarkte myokardu
I23.8 Daktoré terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu Iné terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu
I24 Iné akútne formy ischemickej choroby srdca
I24.0 Iné akútne formy ischemickej choroby srdca Koronárna trombóza, ktorá nemá za následok infarkt myokardu
I24.1 Iné akútne formy ischemickej choroby srdca Dresslerov syndróm
I24.8 Iné akútne formy ischemickej choroby srdca Iné formy akútnej ischemickej choroby srdca
I24.9 Iné akútne formy ischemickej choroby srdca Bližšie neurčená akútna ischemická choroba srdca
I25 Chronická ischemická choroba srdca
I25.0 Chronická ischemická choroba srdca Aterosklerotická srdcovocievna choroba takto označená
I25.1 Chronická ischemická choroba srdca Aterosklerotická choroba srdca
I25.2 Chronická ischemická choroba srdca Starý infarkt myokardu
I25.3 Chronická ischemická choroba srdca Aneuryzma srdca
I25.4 Chronická ischemická choroba srdca Aneuryzma koronárnej artérie
I25.5 Chronická ischemická choroba srdca Ischemická kardiomyopatia
I25.6 Chronická ischemická choroba srdca Nebolestivá (tichá) ischémia myokardu
I25.8 Chronická ischemická choroba srdca Iné bližšie určené formy chronickej ischemickej choroby srdca
I25.9 Chronická ischemická choroba srdca Bližšie neurčená chronická ischemická choroba srdca
I26 Pľúcna embólia
I26.0 Pľúcna embólia Pľúcna embólia so zmienkou o akútnom cor pulmonale
I26.9 Pľúcna embólia Pľúcna embólia bez zmienky o akútnom cor pulmonale
I27 Iné typy cor pulmonale (pľúcneho srdca)
I27.0 Iné typy cor pulmonale (pľúcneho srdca) Primárna pľúcna hypertenzia
I27.1 Iné typy cor pulmonale (pľúcneho srdca) Srdcová choroba pri kyfoskolióze
I27.8 Iné typy cor pulmonale (pľúcneho srdca) Iné špecifikované formy pľúcneho srdca
I27.9 Iné typy cor pulmonale (pľúcneho srdca) Nešpecifikovaná forma pľúcneho srdca
I28 Iné choroby pľúcnych ciev
I28.0 Iné choroby pľúcnych ciev Artériovenózna píšťala pľúcnych ciev
I28.1 Iné choroby pľúcnych ciev Aneuryzma pľúcnej artérie
I28.8 Iné choroby pľúcnych ciev Iné špecifikované choroby pľúcnych ciev
I28.9 Iné choroby pľúcnych ciev Nešpecifikovaná choroba pľúcnych ciev
I30 Akútny zápal osrdcovníka - pericarditis acuta
I30.0 Akútny zápal osrdcovníka - pericarditis acuta Akútna nešpecifikovaná idiopatická perikarditída
I30.1 Akútny zápal osrdcovníka - pericarditis acuta Infekčná perikarditída
I30.8 Akútny zápal osrdcovníka - pericarditis acuta Iné formy akútnej perikarditídy
I30.9 Akútny zápal osrdcovníka - pericarditis acuta Akútna perikarditída bližšie neurčená
I31 Iné choroby osrdcovníka
I31.0 Iné choroby osrdcovníka Chronická adhezívna perikarditída
I31.1 Iné choroby osrdcovníka Chronická konstriktívna perikarditída
I31.2 Iné choroby osrdcovníka Hemoperikard nezatriedený inde
I31.3 Iné choroby osrdcovníka Perikardový výpotok (nezápalový)
I31.8 Iné choroby osrdcovníka Iné špecifikované choroby perikardu
I31.9 Iné choroby osrdcovníka Bližšie neurčená choroba perikardu
I32 Zápal osrdcovníka pri chorobách zatriedených inde
I32.0 Zápal osrdcovníka pri chorobách zatriedených inde Perikarditída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde
I32.1 Zápal osrdcovníka pri chorobách zatriedených inde Perikarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
I32.8 Zápal osrdcovníka pri chorobách zatriedených inde Perikarditída pri iných chorobách zatriedených inde
I33 Akútny a subakútny zápal vnútrosrdia - endocarditis acuta et subacuta
I33.0 Akútny a subakútny zápal vnútrosrdia - endocarditis acuta et subacuta Akútna a subakútna infekčná endokarditída
I33.9 Akútny a subakútny zápal vnútrosrdia - endocarditis acuta et subacuta Bližšie neurčená akútna endokarditída
I34 Nereumatické choroby mitrálnej chlopne
I34.0 Nereumatické choroby mitrálnej chlopne Mitrálna (chlopňová) insuficiencia
I34.1 Nereumatické choroby mitrálnej chlopne Prolaps mitrálnej chlopne
I34.2 Nereumatické choroby mitrálnej chlopne Nereumatická stenóza mitrálnej chlopne
I34.8 Nereumatické choroby mitrálnej chlopne Iné nereumatické choroby mitrálnej chlopne
I34.9 Nereumatické choroby mitrálnej chlopne Nešpecifikovaná nereumatická choroba mitrálnej chlopne
I35 Nereumatické choroby aortálnej chlopne
I35.0 Nereumatické choroby aortálnej chlopne Stenóza aortálnej chlopne
I35.1 Nereumatické choroby aortálnej chlopne Aortálna insuficiencia (chlopňová)
I35.2 Nereumatické choroby aortálnej chlopne Aortálne (chlopňové) zúženie s nedovieravosťou
I35.8 Nereumatické choroby aortálnej chlopne Iné choroby aortálnej chlopne
I35.9 Nereumatické choroby aortálnej chlopne Nešpecifikovaná choroba aortálnej chlopne
I36 Nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne
I36.0 Nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne Nereumatická stenóza trojcípej chlopne
I36.1 Nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne Nereumatická insuficiencia trojcípej chlopne
I36.2 Nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne Nereumatické trikuspidálne (chlopňové) zúženie s nedovieravosťou
I36.8 Nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne Iné nereumatické choroby trojcípej chlopne
I36.9 Nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne Nešpecifikovaná nereumatická choroba trikuspidálnej chlopne
I37 Choroby pulmonálnej chlopne
I37.0 Choroby pulmonálnej chlopne Stenóza chlopne pľúcnicového kmeňa
I37.1 Choroby pulmonálnej chlopne Insuficiencia chlopne pľúcnicového kmeňa
I37.2 Choroby pulmonálnej chlopne Zúženie a nedovieravosť chlopne pľúcnicového kmeňa
I37.8 Choroby pulmonálnej chlopne Iné choroby pľúcnicovej chlopne
I37.9 Choroby pulmonálnej chlopne Bližšie neurčená choroba pľúcnicovej chlopne
I38 Zápal vnútrosrdia - endokarditída - nešpecifikovanej chlopne
I39 Zápal vnútrosrdia - endokarditída - chlopňové chyby pri chorobách zatriedených inde
I39.0 Zápal vnútrosrdia - endokarditída - chlopňové chyby pri chorobách zatriedených inde Poruchy mitrálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
I39.1 Zápal vnútrosrdia - endokarditída - chlopňové chyby pri chorobách zatriedených inde Poruchy aortálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
I39.2 Zápal vnútrosrdia - endokarditída - chlopňové chyby pri chorobách zatriedených inde Poruchy trikuspidálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
I39.3 Zápal vnútrosrdia - endokarditída - chlopňové chyby pri chorobách zatriedených inde Poruchy chlopne pľúcnicového kmeňa pri chorobách zatriedených inde
I39.4 Zápal vnútrosrdia - endokarditída - chlopňové chyby pri chorobách zatriedených inde Poruchy viacerých chlopní pri chorobách zatriedených inde
I39.8 Zápal vnútrosrdia - endokarditída - chlopňové chyby pri chorobách zatriedených inde Endokarditída neurčenej chlopne pri chorobách zatriedených inde
I40 Akútny zápal srdcového svalu - myocarditis acuta
I40.0 Akútny zápal srdcového svalu - myocarditis acuta Infekčná myokarditída
I40.1 Akútny zápal srdcového svalu - myocarditis acuta Izolovaná myokarditída
I40.8 Akútny zápal srdcového svalu - myocarditis acuta Iná akútna myokarditída
I40.9 Akútny zápal srdcového svalu - myocarditis acuta Bližšie neurčená akútna myokarditída
I41 Zápal srdcového svalu - myokarditída - pri chorobách zatriedených inde
I41.0 Zápal srdcového svalu - myokarditída - pri chorobách zatriedených inde Myokarditída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde
I41.1 Zápal srdcového svalu - myokarditída - pri chorobách zatriedených inde Myokarditída pri vírusových chorobách zatriedených inde
I41.2 Zápal srdcového svalu - myokarditída - pri chorobách zatriedených inde Myokarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
I41.8 Zápal srdcového svalu - myokarditída - pri chorobách zatriedených inde Myokarditída pri iných chorobách zatriedených inde
I42 Kardiomyopatie
I42.0 Kardiomyopatie Dilatačná kardiomyopatia
I42.1 Kardiomyopatie Obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia
I42.2 Kardiomyopatie Iná hypertrofická kardiomyopatia
I42.3 Kardiomyopatie Endomyokardová (eozinofilná) choroba
I42.4 Kardiomyopatie Endokardová fibroelastóza
I42.5 Kardiomyopatie Iná reštriktívna kardiomyopatia
I42.6 Kardiomyopatie Alkoholová kardiomyopatia
I42.7 Kardiomyopatie Kardiomyopatia vyvolaná liekmi a inými vonkajšími látkami
I42.8 Kardiomyopatie Iné kardiomyopatie
I42.9 Kardiomyopatie Bližšie neurčená kardiomyopatia
I43 Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde
I43.0 Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde Kardiomyopatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
I43.1 Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde Kardiomyopatia pri metabolických chorobách
I43.2 Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde Kardiomyopatia pri poruchách výživy NS
I43.8 Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde Kardiomyopatia pri iných chorobách zatriedených inde
I44 Átrioventrikulárna blokáda a blokáda ľavého ramienka
I44.0 Átrioventrikulárna blokáda a blokáda ľavého ramienka Átrioventrikulárna blokáda prvého stupňa
I44.1 Átrioventrikulárna blokáda a blokáda ľavého ramienka Átrioventrikulárna blokáda druhého stupňa
I44.2 Átrioventrikulárna blokáda a blokáda ľavého ramienka Úplná átrioventrikulárna blokáda
I44.3 Átrioventrikulárna blokáda a blokáda ľavého ramienka Iná bližšie neurčená átrioventrikulárna blokáda
I44.4 Átrioventrikulárna blokáda a blokáda ľavého ramienka Ľavá predná fascikulárna blokáda
I44.5 Átrioventrikulárna blokáda a blokáda ľavého ramienka Ľavá zadná fascikulárna blokáda
I44.6 Átrioventrikulárna blokáda a blokáda ľavého ramienka Iná bližšie neurčená fascikulárna blokáda
I44.7 Átrioventrikulárna blokáda a blokáda ľavého ramienka Bližšie neurčená blokáda ľavého ramienka
I45 Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov
I45.0 Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov Pravá fascikulárna blokáda
I45.1 Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov Iná a neurčená blokáda pravého ramienka
I45.2 Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov Bifascikulárna blokáda
I45.3 Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov Trifascikulárna blokáda
I45.4 Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov Nešpecifikovaná intraventrikulárna blokáda
I45.5 Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov Iná špecifikovaná srdcová blokáda
I45.6 Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov Preexcitačný syndróm
I45.8 Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov Iné špecifikované poruchy vedenia
I45.9 Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov Bližšie neurčená porucha vedenia
I46 Zastavenie srdca
I46.0 Zastavenie srdca Zastavenie srdca s úspešnou resuscitáciou
I46.1 Zastavenie srdca Náhla srdcová smrť takto opísaná
I46.9 Zastavenie srdca Nešpecifikované zastavenie srdca
I47 Paroxyzmálna tachykardia
I47.0 Paroxyzmálna tachykardia Komorová arytmia reentry
I47.1 Paroxyzmálna tachykardia Supraventrikulárna tachykardia
I47.2 Paroxyzmálna tachykardia Komorová tachykardia
I47.9 Paroxyzmálna tachykardia Nešpecifikovaná paroxyzmálna tachykardia
I48 Predsieňová fibrilácia a flater
I49 Iné srdcové arytmie
I49.0 Iné srdcové arytmie Komorová fibrilácia a flater
I49.1 Iné srdcové arytmie Predčasná depolarizácia predsiení
I49.2 Iné srdcové arytmie Predčasná junkčná depolarizácia
I49.3 Iné srdcové arytmie Predčasná depolarizácia komôr
I49.4 Iné srdcové arytmie Iná a bližšie neurčená predčasná depolarizácia
I49.5 Iné srdcové arytmie Syndróm chorého sínusu
I49.8 Iné srdcové arytmie Iné bližšie určené srdcové arytmie
I49.9 Iné srdcové arytmie Bližšie neurčená srdcová arytmia
I50 Srdcové zlyhanie
I50.0 Srdcové zlyhanie Kongestívne srdcové zlyhanie
I50.1 Srdcové zlyhanie Zlyhanie ľavej komory
I50.9 Srdcové zlyhanie Bližšie neurčené srdcové zlyhanie
I51.0 Komplikácie a nepresne opísané choroby srdca Získaný defekt srdcovej priehradky
I51.1 Komplikácie a nepresne opísané choroby srdca Ruptúra chordae tendineae nezatriedená inde
I51.2 Komplikácie a nepresne opísané choroby srdca Ruptúra papilárneho svalu nezatriedená inde
I51.3 Komplikácie a nepresne opísané choroby srdca Intrakardiálna trombóza nezatriedená inde
I51.4 Komplikácie a nepresne opísané choroby srdca Bližšie neurčená myokarditída
I51.5 Komplikácie a nepresne opísané choroby srdca Degenerácia myokardu
I51.7 Komplikácie a nepresne opísané choroby srdca Kardiomegália
I52 Iné choroby srdca pri chorobách zatriedených inde
I52.0 Iné choroby srdca pri chorobách zatriedených inde Iné choroby srdca pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde
I52.1 Iné choroby srdca pri chorobách zatriedených inde Iné choroby srdca pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
I52.8 Iné choroby srdca pri chorobách zatriedených inde Iné choroby srdca pri iných chorobách zatriedených inde
I60 Subarachnoidálne krvácanie
I60.0 Subarachnoidálne krvácanie Subarachnoidálne krvácanie zo zátoky vnútornej krčnice
I60.1 Subarachnoidálne krvácanie Subarachnoidálne krvácanie z arteria cerebri media
I60.2 Subarachnoidálne krvácanie Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans arterior
I60.3 Subarachnoidálne krvácanie Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans posterior
I60.4 Subarachnoidálne krvácanie Subarachnoidálne krvácanie z arteria basilaris
I60.5 Subarachnoidálne krvácanie Subarachnoidálne krvácanie z arteria vertebralis
I60.6 Subarachnoidálne krvácanie Subarachnoidálne krvácanie z iných intrakraniálnych artérií
I60.7 Subarachnoidálne krvácanie Subarachnoidálne krvácanie z bližšie neurčenej intrakraniálnej artérie
I60.8 Subarachnoidálne krvácanie Iné subarachnoidálne krvácanie
I60.9 Subarachnoidálne krvácanie Bližšie neurčené subarachnoidálne krvácanie
I61 Mozgové - intracerebrálne - krvácanie
I61.0 Mozgové - intracerebrálne - krvácanie Subkortikálne intracerebrálne krvácanie do hemisféry
I61.1 Mozgové - intracerebrálne - krvácanie Kortikálne intracerebrálne krvácanie do hemisféry
I61.2 Mozgové - intracerebrálne - krvácanie Bližšie neurčené intracerebrálne krvácanie do hemisféry
I61.3 Mozgové - intracerebrálne - krvácanie Intracerebrálne krvácanie do mozgového kmeňa
I61.4 Mozgové - intracerebrálne - krvácanie Intracerebrálne krvácanie do mozočka
I61.5 Mozgové - intracerebrálne - krvácanie Vnútrokomorové intracerebrálne krvácanie
I61.6 Mozgové - intracerebrálne - krvácanie Intracerebrálne krvácanie na viacerých miestach
I61.8 Mozgové - intracerebrálne - krvácanie Iné intracerebrálne krvácanie
I61.9 Mozgové - intracerebrálne - krvácanie Bližšie neurčené intracerebrálne krvácanie
I62 Iné neúrazové vnútrolebkové krvácanie
I62.0 Iné neúrazové vnútrolebkové krvácanie Subdurálne krvácanie (akútne) (netraumatické)
I62.1 Iné neúrazové vnútrolebkové krvácanie Netraumatické extradurálne krvácanie
I62.9 Iné neúrazové vnútrolebkové krvácanie Bližšie neurčené vnútrolebkové krvácanie (netraumatické)
I63 Mozgový infarkt
I63.0 Mozgový infarkt Mozgový infarkt vyvolaný trombózou precerebrálnych artérií
I63.1 Mozgový infarkt Mozgový infarkt vyvolaný embolizáciou precerebrálnych artérií
I63.2 Mozgový infarkt Mozgový infarkt vyvolaný bližšie neurčenou oklúziou alebo stenózou precerebrálnych artérií
I63.3 Mozgový infarkt Mozgový infarkt vyvolaný trombózou mozgových artérií
I63.4 Mozgový infarkt Mozgový infarkt vyvolaný embolizáciou mozgových artérií
I63.5 Mozgový infarkt Mozgový infarkt vyvolaný bližšie neurčenou oklúziou alebo stenózou mozgových artérií
I63.6 Mozgový infarkt Mozgový infarkt vyvolaný nepyogénnou mozgovou venóznou trombózou
I63.8 Mozgový infarkt Iný mozgový infarkt
I63.9 Mozgový infarkt Bližšie neurčený mozgový infarkt
I64 Porážka - apoplexia - nešpecifikovaná ako krvácanie alebo infarkt
I65 Oklúzia a stenóza mimolebkových (precerebrálnych) tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt
I65.0 Oklúzia a stenóza mimolebkových (precerebrálnych) tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt Oklúzia a stenóza vertebrálnej artérie
I65.1 Oklúzia a stenóza mimolebkových (precerebrálnych) tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt Oklúzia a stenóza bazilárnej artérie
I65.2 Oklúzia a stenóza mimolebkových (precerebrálnych) tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt Oklúzia a stenóza krčnice
I65.3 Oklúzia a stenóza mimolebkových (precerebrálnych) tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt Oklúzia a stenóza viacerých a obojstranných precerebrálnych artérií
I65.8 Oklúzia a stenóza mimolebkových (precerebrálnych) tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt Oklúzia a stenóza inej precerebrálnej artérie
I65.9 Oklúzia a stenóza mimolebkových (precerebrálnych) tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt Oklúzia a stenóza bližšie neurčenej precerebrálnej artérie
I66 Oklúzia a stenóza mozgových tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt
I66.0 Oklúzia a stenóza mozgových tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt Oklúzia a stenóza arteria cerebri media
I66.1 Oklúzia a stenóza mozgových tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt Oklúzia a stenóza arteria cerebri anterior
I66.2 Oklúzia a stenóza mozgových tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt Oklúzia a stenóza arteria cerebri posterior
I66.3 Oklúzia a stenóza mozgových tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt Oklúzia a stenóza mozočkových artérií
I66.4 Oklúzia a stenóza mozgových tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt Oklúzia a stenóza viacerých a obojstranných mozgových artérií
I66.8 Oklúzia a stenóza mozgových tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt Oklúzia a stenóza inej mozgovej artérie
I66.9 Oklúzia a stenóza mozgových tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt Oklúzia a stenóza bližšie neurčenej mozgovej artérie
I67 Iné cievne choroby mozgu
I67.0 Iné cievne choroby mozgu Nepuknutý rázštep mozgových artérií
I67.1 Iné cievne choroby mozgu Nepuknutá mozgová aneuryzma
I67.2 Iné cievne choroby mozgu Mozgová ateroskleróza
I67.3 Iné cievne choroby mozgu Progresívna cievna leukoencefalopatia
I67.4 Iné cievne choroby mozgu Hypertenznú encefalopatiu
I67.5 Iné cievne choroby mozgu Choroba moyamoya
I67.6 Iné cievne choroby mozgu Nepyogénna trombóza intrakraniálneho venózneho systému
I67.7 Iné cievne choroby mozgu Mozgová arteritída nezatriedená inde
I67.8 Iné cievne choroby mozgu Iné bližšie určené cerebrovaskulárne choroby
I67.9 Iné cievne choroby mozgu Bližšie neurčená cerebrovaskulárna choroba
I68 Cievne choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde
I68.0 Cievne choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde Mozgová amyloidová angiopatia (E85.-)
I68.1 Cievne choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde Mozgová arteritída pri infekčných a parazitárnych chorobách
I68.2 Cievne choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde Mozgová arteritída pri iných chorobách zatriedených inde
I68.8 Cievne choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde Iné cerebrovaskulárne poruchy pri chorobách zatriedených inde
I69 Neskoré následky cievnych mozgových chorôb
I69.0 Neskoré následky cievnych mozgových chorôb Neskoré následky subarachnoidálneho krvácania
I69.1 Neskoré následky cievnych mozgových chorôb Neskoré následky intracerebrálneho krvácania
I69.2 Neskoré následky cievnych mozgových chorôb Neskoré následky neúrazového intrakraniálneho krvácania
I69.3 Neskoré následky cievnych mozgových chorôb Neskoré následky mozgového infarktu
I69.4 Neskoré následky cievnych mozgových chorôb Neskoré následky porážky neoznačenej ako krvácanie alebo infarkt
I69.8 Neskoré následky cievnych mozgových chorôb Neskoré následky iných a bližšie neurčených cerebrovaskulárnych chorôb
I70 Ateroskleróza
I70.0 Ateroskleróza Ateroskleróza aorty
I70.1 Ateroskleróza Ateroskleróza renálnej artérie
I70.2 Ateroskleróza Ateroskleróza končatinových artérií
I70.8 Ateroskleróza Ateroskleróza iných artérií
I70.9 Ateroskleróza Generalizovaná a bližšie neurčená ateroskleróza
I71 Vydutina - aneuryzma a rázštepová vydutina aorty - aneurysma dissecans
I71.0 Vydutina - aneuryzma a rázštepová vydutina aorty - aneurysma dissecans Rázštep aorty (ktorejkoľvek časti)
I71.1 Vydutina - aneuryzma a rázštepová vydutina aorty - aneurysma dissecans Puknutá aneuryzma hrudníkovej aorty
I71.2 Vydutina - aneuryzma a rázštepová vydutina aorty - aneurysma dissecans Aneuryzma hrudníkovej aorty bez zmienky o puknutí
I71.3 Vydutina - aneuryzma a rázštepová vydutina aorty - aneurysma dissecans Puknutá aneuryzma brušnej aorty
I71.4 Vydutina - aneuryzma a rázštepová vydutina aorty - aneurysma dissecans Aneuryzma brušnej aorty bez zmienky o puknutí
I71.5 Vydutina - aneuryzma a rázštepová vydutina aorty - aneurysma dissecans Puknutá aneuryzma torakoabdominálnej aorty
I71.6 Vydutina - aneuryzma a rázštepová vydutina aorty - aneurysma dissecans Aneuryzma torakoabdominálnej aorty bez zmienky o puknutí
I71.8 Vydutina - aneuryzma a rázštepová vydutina aorty - aneurysma dissecans Puknutá aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste
I71.9 Vydutina - aneuryzma a rázštepová vydutina aorty - aneurysma dissecans Aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste bez zmienky o puknutí
I72 Iné vydutiny
I72.0 Iné vydutiny Aneuryzma krčnice
I72.1 Iné vydutiny Aneuryzma artérie hornej končatiny
I72.2 Iné vydutiny Aneuryzma obličkovej artérie
I72.3 Iné vydutiny Aneuryzma bedrovej artérie
I72.4 Iné vydutiny Aneuryzma artérie dolnej končatiny
I72.8 Iné vydutiny Aneuryzma iných bližšie určených artérií
I72.9 Iné vydutiny Aneuryzma na bližšie neurčenom mieste
I73.1 Iné choroby periférnych ciev Tromboangitis obliterans [Buerger]
I74 Arteriálna embólia a trombóza
I74.0 Arteriálna embólia a trombóza Embólia a trombóza brušnej aorty
I74.1 Arteriálna embólia a trombóza Embólia a trombóza iných a bližšie neurčených častí aorty
I74.2 Arteriálna embólia a trombóza Embólia a trombóza artérií horných končatín
I74.3 Arteriálna embólia a trombóza Embólia a trombóza artérií dolných končatín
I74.4 Arteriálna embólia a trombóza Bližšie neurčená embólia a trombóza artérií končatín
I74.5 Arteriálna embólia a trombóza Embólia a trombóza bedrovej artérie
I74.8 Arteriálna embólia a trombóza Embólia a trombóza iných artérií
I74.9 Arteriálna embólia a trombóza Embólia a trombóza bližšie neurčenej artérie
I78.0 Choroby vlásočnic Teleangiektasia hereditaria haemorrhagica
I79 Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc pri chorobách zatriedených inde
I79.0 Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc pri chorobách zatriedených inde Aneuryzma aorty pri chorobách zatriedených inde
I79.1 Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc pri chorobách zatriedených inde Aortitída pri chorobách zatriedených inde
I79.2 Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc pri chorobách zatriedených inde Periférna angiopatia pri chorobách zatriedených inde
I79.8 Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc pri chorobách zatriedených inde Iné poruchy artérií, arteriol a kapilár pri chorobách zatriedených inde
I80.0 Zápal žíl - phlebitis et thrombophlebitis Flebitída a tromboflebitída povrchových ciev dolných končatín
I80.1 Zápal žíl - phlebitis et thrombophlebitis Flebitída a tromboflebitída femorálnej vény
I80.2 Zápal žíl - phlebitis et thrombophlebitis Flebitída a tromboflebitída iných hlbokých ciev dolných končatín
I80.8 Zápal žíl - phlebitis et thrombophlebitis Flebitída a tromboflebitída na iných miestach
I81 Trombóza vrátnice (vena portae)
I82 Iná žilová embólia a trombózy
I82.0 Iná žilová embólia a trombózy Buddov-Chiariho syndróm
I82.1 Iná žilová embólia a trombózy Thrombophlebitis migrans
I82.2 Iná žilová embólia a trombózy Embólia a trombóza dutej žily
I82.3 Iná žilová embólia a trombózy Embólia a trombóza obličkovej žily
I82.8 Iná žilová embólia a trombózy Embólia a trombóza iných bližšie určených žíl
I82.9 Iná žilová embólia a trombózy Embólia a trombóza bližšie neurčenej žily
I83.0 Kŕčové žily - varixy - dolných končatín Varikózne žily dolných končatín s vredom
I83.1 Kŕčové žily - varixy - dolných končatín Varikózne žily dolných končatín so zápalom
I83.2 Kŕčové žily - varixy - dolných končatín Varikózne žily dolných končatín s vredom a zápalom
I84.0 Hemoroidy Vnútorné trombózované hemoroidy
I84.1 Hemoroidy Vnútorné hemoroidy s inými komplikáciami
I84.4 Hemoroidy Vonkajšie hemoroidy s inými komplikáciami
I85.0 Kŕčové žily pažeráka - ezofágové varixy Ezofágové varixy s krvácaním
I86.0 Kŕčové žily v iných lokalizáciách Podjazykové varixy
I86.1 Kŕčové žily v iných lokalizáciách Mieškové varixy
I86.2 Kŕčové žily v iných lokalizáciách Panvové varixy
I86.3 Kŕčové žily v iných lokalizáciách Varixy vulvy
I86.4 Kŕčové žily v iných lokalizáciách Žalúdkové varixy
I87.0 Iné choroby žíl Postflebitický syndróm
I89 Iné neinfekčné choroby lymfatických ciev a uzlín
I89.0 Iné neinfekčné choroby lymfatických ciev a uzlín Lymfedém nezatriedený inde
I89.1 Iné neinfekčné choroby lymfatických ciev a uzlín Lymfangitída
I89.8 Iné neinfekčné choroby lymfatických ciev a uzlín Iné bližšie určené neinfekčné choroby lymfatických ciev a lymfatických uzlín
I89.9 Iné neinfekčné choroby lymfatických ciev a uzlín Bližšie neurčená neinfekčná choroba lymfatických ciev a lymfatických uzlín
I97.0 Pozákrokové poruchy obehovej sústavy nezatriedené inde Postkardiotomický syndróm
I97.1 Pozákrokové poruchy obehovej sústavy nezatriedené inde Iné funkčné poruchy po operáciách srdca
I97.2 Pozákrokové poruchy obehovej sústavy nezatriedené inde Syndróm postmastektomického lymfedému
I97.8 Iné pozákrokové poruchy obehovej sústavy nezatriedené inde Iné pozákrokové poruchy obehovej sústavy nezatriedené inde
I98.0 Iné choroby obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde Kardiovaskulárny syfilis
I98.1 Iné choroby obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde Srdcovocievne poruchy pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
I98.2 Iné choroby obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde Pažerákové varixy pri chorobách zatriedených indeZdroj: Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti..
Osobné nástroje
Menné priestory

Varianty
Operácie
Navigácia
Nástroje
Sponzorované odkazy