Diagnózy G

Z AjŠtýl
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Diagnózy G

Zoznam diagnóz G00-G99.8

A-A99 | B00-B96.8 | C00-C97 | D00-D89.9 | E00-E90 | F00-F98.6 | G00-G99.8 | H02.2-H95.9 | I00-I98.2 | J03.0-J98.8 | K07.0-K93.8 | L00-L98.8 | M00-M99.7 | N00 -N99.9 | O-O99.8 | P00-P96.9 | Q01-Q99.9 | S01-S98.4 | T01-T88.9


Diagnóza Názov hlavnej diagnózy Názov členenej diagnózy
G00 Bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis) nezatriedený inde
G00.0 Bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis) nezatriedený inde Hemofilová meningitída
G00.1 Bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis) nezatriedený inde Pneumokokový zápal mozgových plien - pneumokoková meningitída
G00.2 Bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis) nezatriedený inde Streptokokový zápal mozgových plien - streptokoková meningitída
G00.3 Bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis) nezatriedený inde Stafylokokový zápal mozgových plien - stafylokoková meningitída
G00.8 Bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis) nezatriedený inde Iný bakteriálny zápal mozgových plien
G00.9 Bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis) nezatriedený inde Nešpecifikovaný bakteriálny zápal mozgových plien
G01 Zápal mozgových plien (meningitis) pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde
G02.0 Zápal mozgových plien (meningitis) pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde Zápal mozgových plien pri vírusových chorobách zatriedených inde
G02.1 Zápal mozgových plien (meningitis) pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde Zápal mozgových plien pri mykózach zatriedených inde
G02.8 Zápal mozgových plien (meningitis) pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde Zápal mozgových plien pri iných špecifikovaných infekčných a parazitárnych
G03 Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný inými a nešpecifikovanými príčinami
G03.0 Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný inými a nešpecifikovanými príčinami Nepyogénny zápal mozgových plien
G03.1 Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný inými a nešpecifikovanými príčinami Chronický zápal mozgových plien
G03.2 Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný inými a nešpecifikovanými príčinami Benígny rekurentný zápal mozgových plien (Mollaretov)
G03.8 Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný inými a nešpecifikovanými príčinami Meningitída vyvolaná inými špecifikovanými príčinami
G03.9 Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný inými a nešpecifikovanými príčinami Nešpecifikovaná meningitída
G04 Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis
G04.0 Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis Akútna diseminovaná encefalitída
G04.1 Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis Tropická spastická paraplégia
G04.2 Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis Bakteriálna meningoencefalitída a meningomyelitída nezatriedená inde
G04.8 Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis Iná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída
G04.9 Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis Nešpecifikovaná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída
G05 Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis pri chorobách zatriedených inde
G05.0 Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis pri chorobách zatriedených inde Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde
G05.1 Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis pri chorobách zatriedených inde Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri vírusových chorobách zatriedených inde
G05.2 Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis pri chorobách zatriedených inde Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
G05.8 Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis pri chorobách zatriedených inde Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných chorobách zatriedených inde
G06 Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm - intrakraniálny a intraspinálny absces a granulóm
G06.0 Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm - intrakraniálny a intraspinálny absces a granulóm Vnútrolebkový absces a granulóm
G06.1 Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm - intrakraniálny a intraspinálny absces a granulóm Vnútrochrbticový absces a granulóm
G06.2 Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm - intrakraniálny a intraspinálny absces a granulóm Nešpecifikovaný extradurálny a subdurálny absces
G07 Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde
G08 Vnútrolebkový a vnútrochrbticový zápal žíl a zápal žíl s krvnou zrazeninou - intrakraniálna a intraspinálna flebitída a tromboflebitída
G09 Neskoré následky zápalových chorôb centrálneho nervového systému
G10 Huntingtonova choroba
G11 Hereditárna ataxia
G11.0 Hereditárna ataxia Vrodená neprogredujúca ataxia
G11.1 Hereditárna ataxia Cerebelárna ataxia so skorým začiatkom
G11.2 Hereditárna ataxia Cerebelárna ataxia s neskorým začiatkom
G11.3 Hereditárna ataxia Cerebelárna ataxia s poruchou regenerácie DNA
G11.4 Hereditárna ataxia Hereditárna spastická paraplégia
G11.8 Hereditárna ataxia Iné hereditárne ataxie
G11.9 Hereditárna ataxia Nešpecifikovaná hereditárna ataxia
G12 Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy
G12.0 Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy Infantilná spinálna svalová atrofia I. typu [Werdnigova-Hoffmanova]
G12.1 Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy Iná vrodená spinálna svalová atrofia
G12.2 Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy Choroba motorického neurónu
G12.8 Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy Iné spinálne svalové atrofie a príbuzné syndrómy
G12.9 Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy Nešpecifikovaná spinálna svalová atrofia
G13 Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém pri chorobách zatriedených inde
G13.0 Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém pri chorobách zatriedených inde Paraneoplastická neuromyopatia a neuropatia
G13.1 Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém pri chorobách zatriedených inde Iná systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri nádorovej chorobe
G13.2 Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém pri chorobách zatriedených inde Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri myxedéme (E00.1, E03.-)
G13.8 Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém pri chorobách zatriedených inde Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri iných chorobách zatriedených inde
G20 Parkinsonova choroba
G21 Sekundárny parkinsonizmus
G21.0 Sekundárny parkinsonizmus Zhubný neuroleptický syndróm
G21.1 Sekundárny parkinsonizmus Iný sekundárny parkinsonizmus vyvolaný liečivom
G21.2 Sekundárny parkinsonizmus Sekundárny parkinsonizmus vyvolaný inými vonkajšími činiteľmi
G21.3 Sekundárny parkinsonizmus Parkinsonizmus po zápale mozgu (postencefalitický)
G21.8 Sekundárny parkinsonizmus Iný sekundárny parkinsonizmus
G21.9 Sekundárny parkinsonizmus Nešpecifikovaný sekundárny parkinsonizmus
G22 Parkinsonizmus pri chorobách zatriedených inde
G23 Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií
G23.0 Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií Hallervordenova-Spatzova choroba
G23.1 Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií Pokračujúca supranukleárna oftalmoplégia
G23.2 Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií Stionigrálna degenerácia
G23.8 Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií Iné špecifikované degeneratívne choroby bazálnych ganglií
G23.9 Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií Nešpecifikovaná degeneratívna choroba bazálnych ganglií
G24 Dystónia
G24.0 Dystónia Dystónia vyvolaná liečivom
G24.1 Dystónia Idiopatická familiárna dystónia
G24.2 Dystónia Idiopatická nefamiliárna dystónia
G24.3 Dystónia Spastický tortikolis
G24.4 Dystónia Idiopatická orofaciálna dystónia
G24.5 Dystónia Blefarospazmus
G24.8 Dystónia Iná dystónia
G24.9 Dystónia Nešpecifikovaná dystónia
G25 Iné extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti
G25.0 Iné extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti Esenciálny tremor (trasľavosť)
G25.1 Iné extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti Trasľavosť vyvolaná liečivom
G25.2 Iné extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti Iné nešpecifikované formy trasľavosti
G25.3 Iné extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti Myoklonus
G25.4 Iné extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti Chorea vyvolaná liečivom
G25.5 Iné extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti Iná chorea
G25.6 Iné extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti Mimovôľové zášklby - tiky vyvolané liečivom a ostatné mimovôľové zášklby - tiky organického pôvodu
G25.8 Iné extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti Iné špecifikované extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti
G25.9 Iné extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti Nešpecifikovaná extrapyramídová porucha a porucha hýbavosti
G26 Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti pri chorobách zatriedených inde
G30 Alzheimerova choroba
G30.0 Alzheimerova choroba Alzheimerova choroba so skorým začiatkom
G30.1 Alzheimerova choroba Alzheimerova choroba s neskorým začiatkom
G30.8 Alzheimerova choroba Iná Alzheimerova choroba
G30.9 Alzheimerova choroba Nešpecifikovaná Alzheimerova choroba
G31 Iné degeneratívne choroby nervového systému nezatriedené inde
G31.0 Iné degeneratívne choroby nervového systému nezatriedené inde Ohraničená mozgová atrofia
G31.1 Iné degeneratívne choroby nervového systému nezatriedené inde Senilná degenerácia mozgu nezatriedená inde
G31.2 Iné degeneratívne choroby nervového systému nezatriedené inde Degenerácia nervového systému zapríčinená alkoholom
G31.8 Iné degeneratívne choroby nervového systému nezatriedené inde Iné špecifikované degeneratívne choroby nervového systému
G31.9 Iné degeneratívne choroby nervového systému nezatriedené inde Nešpecifikovaná degeneratívna choroba nervového systému
G32 Iné degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde
G32.0 Iné degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde Subakútna kombinovaná degenerácia miechy pri chorobách zatriedených inde
G32.8 Iné degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde Iné špecifikované degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde
G35 Roztrúsená skleróza - sclerosis multiplex
G36 Iná akútna roztrúsená demyelinizácia
G36.0 Iná akútna roztrúsená demyelinizácia Neuromyelitis optica [Devicova]
G36.1 Iná akútna roztrúsená demyelinizácia Akútna a subakútna hemoragická leukoencefalitída [Hurstova]
G36.8 Iná akútna roztrúsená demyelinizácia Iná špecifikovaná akútna roztrúsená demyelinizácia
G36.9 Iná akútna roztrúsená demyelinizácia Nešpecifikovaná akútna roztrúsená demyelinizácia
G37 Iné demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému
G37.0 Iné demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému Difúzna skleróza
G37.1 Iné demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému Centrálna demyelinizácia corpus callosum
G37.2 Iné demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému Centrálna pontínna myelinolýza
G37.3 Iné demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému Akútna priečna myelitída pri demyelinizačnej chorobe centrálneho nervového systému
G37.4 Iné demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému Subakútny nekrotizujúci zápal miechy
G37.5 Iné demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému Koncentrická skleróza [Balóova]
G37.8 Iné demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému Iné špecifikované demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému
G37.9 Iné demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému Nešpecifikovaná demyelinizačná choroba centrálneho nervového systému
G40 Epilepsia - zrádnik
G40.0 Epilepsia - zrádnik Idiopatická epilepsia a epileptické syndrómy spojené s lokalizáciou (fokálna) (parciálna) s jednoduchými parciálnymi kŕčmi
G40.1 Epilepsia - zrádnik Symptomatická epilepsia a epileptické syndrómy spojené s lokalizáciou (fokálna) (parciálna) s jednoduchými parciálnymi kŕčmi
G40.2 Epilepsia - zrádnik Symptomatická epilepsia a epileptické syndrómy spojené s lokalizáciou (fokálna) (parciálna) s komplexnými parciálnymi kŕčmi
G40.3 Epilepsia - zrádnik Generalizovaná idiopatická epilepsia a epileptické syndrómy
G40.4 Epilepsia - zrádnik Iná generalizovaná epilepsia a epileptické syndrómy
G40.5 Epilepsia - zrádnik Špeciálne epileptické syndrómy
G40.6 Epilepsia - zrádnik Nešpecifikované záchvaty grand mal (so záchvatmi petit mal alebo bez nich)
G40.7 Epilepsia - zrádnik Nešpecifikovaný petit mal bez záchvatov grand mal
G40.8 Epilepsia - zrádnik Iná epilepsia
G40.9 Epilepsia - zrádnik Nešpecifikovaná epilepsia
G41 Epileptický stav - status epilepticus
G41.0 Epileptický stav - status epilepticus Status epilepticus grand mal
G41.1 Epileptický stav - status epilepticus Status epilepticus petit mal
G41.2 Epileptický stav - status epilepticus Komplexný parciálny epileptický stav
G41.8 Epileptický stav - status epilepticus Iný epileptický stav
G41.9 Epileptický stav - status epilepticus Nešpecifikovaný epileptický stav
G45 Prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy
G45.0 Prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy Syndróm vertebrobazilárnej artérie
G45.1 Prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy Syndróm krčnice (hemisférický)
G45.2 Prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy Viacnásobné a obojstranné syndrómy precerebrálnej artérie
G45.3 Prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy Amaurosis fugax
G45.4 Prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy Prechodná celková amnézia
G45.8 Prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy Iné prechodné mozgové a ischemické ataky a blízke syndrómy
G45.9 Prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy Nešpecifikovaný prechodný mozgový ischemický záchvat
G46 Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách
G46.0 Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách Syndróm strednej mozgovej artérie (I66.0)
G46.1 Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách Syndróm prednej mozgovej artérie (I66.1)
G46.2 Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách Syndróm zadnej mozgovej artérie (I66.2)
G46.3 Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách Syndróm porážky mozgového kmeňa (I60 - I67)
G46.4 Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách Mozočkový syndróm porážky
G46.5 Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách Čistý motorický lakulárny syndróm (I60 - I67)
G46.6 Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách Čistý senzorický lakunárny syndróm (I60 - I67)
G46.7 Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách Iné lakulárne syndrómy (I60 - I67)
G46.8 Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách Iné cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 - I67)
G47.3 Poruchy spánku Spánková apnea
G47.4 Poruchy spánku Narkolepsia a katoplexia
G53.0 Poruchy hlavových nervov pri chorobách zatriedených inde Neuralgia po zostere (opasci) (B02.2)
G53.1 Poruchy hlavových nervov pri chorobách zatriedených inde Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde (A00 - B99)
G60 Dedičná a idiopatická neuropatia
G60.0 Dedičná a idiopatická neuropatia Dedičná motorická a senzorická neuropatia
G60.1 Dedičná a idiopatická neuropatia Refsumova choroba
G60.2 Dedičná a idiopatická neuropatia Neuropatia spojená s hereditárnou ataxiou
G60.3 Dedičná a idiopatická neuropatia Idiopatická progresívna neuropatia
G60.8 Dedičná a idiopatická neuropatia Iné dedičné a idiopatické neuropatie
G60.9 Dedičná a idiopatická neuropatia Nešpecifikovaná dedičná a idiopatická neuropatia
G61 Zápalová polyneuropatia
G61.0 Zápalová polyneuropatia Guillainov-Barrého syndróm
G61.1 Zápalová polyneuropatia Sérová neuropatia
G61.8 Zápalová polyneuropatia Iné zápalové polyneuropatie
G61.9 Zápalová polyneuropatia Nešpecifikovaná zápalová polyneuropatia
G62 Iné polyneuropatie
G62.0 Iné polyneuropatie Polyneuropatia zapríčinená liečivom
G62.1 Iné polyneuropatie Alkoholická polyneuropatia
G62.2 Iné polyneuropatie Polyneuropatia zapríčinená inými toxickými látkami
G62.8 Iné polyneuropatie Iné špecifikované polyneuropatie
G62.9 Iné polyneuropatie Nešpecifikovaná polyneuropatia
G63.2 Diabetická polyneuropatia Diabetická polyneuropatia (E10 - E14 so spoločným štvrtým znakom .4)
G70 Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej platničky
G70.0 Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej platničky Myasthenia gravis
G70.1 Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej platničky Toxické myoneurálne poruchy
G70.2 Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej platničky Vrodená a vývinová myasténia
G70.8 Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej platničky Iné špecifikované myoneurálne poruchy
G70.9 Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej platničky Nešpecifikovaná myoneurálna porucha
G71 Primárne poruchy svalov
G71.0 Primárne poruchy svalov Svalová dystrofia
G71.1 Primárne poruchy svalov Myotonické poruchy
G71.2 Primárne poruchy svalov Vrodené myopatie
G71.3 Primárne poruchy svalov Mitochondriová myopatia nezatriedená inde
G71.8 Primárne poruchy svalov Iné primárne poruchy svalov
G71.9 Primárne poruchy svalov Nešpecifikovaná primárna porucha svalu
G72 Iné myopatie
G72.0 Iné myopatie Myopatia zapríčinená liečivom
G72.1 Iné myopatie Alkoholická myopatia
G72.2 Iné myopatie Myopatia zavinená inými toxickými látkami
G72.3 Iné myopatie Periodická paralýza
G72.4 Iné myopatie Zápalová myopatia nezatriedená inde
G72.8 Iné myopatie Iné špecifikované myopatie
G72.9 Iné myopatie Nešpecifikovaná myopatia
G73 Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde
G73.0 Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde Myastenické syndrómy pri endokrinných chorobách
G73.1 Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde Eatonov-Lambertov syndróm (C80)
G73.2 Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde Iné myastenické syndrómy pri nádorovej chorobe (C00 - D48)
G73.3 Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde Myastenické syndrómy pri iných chorobách zatriedených inde
G73.4 Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde Myopatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
G73.5 Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde Myopatia pri endokrinných chorobách
G73.6 Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde Myopatia pri metabolických chorobách
G73.7 Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde Myopatia pri iných chorobách zatriedených inde
G80 Detské mozgové ochrnutie
G80.0 Detské mozgové ochrnutie Spastické mozgové ochrnutie
G80.1 Detské mozgové ochrnutie Spastická diplégia
G80.2 Detské mozgové ochrnutie Infatilná hemiplégia
G80.3 Detské mozgové ochrnutie Dyskinetické mozgové ochrnutie
G80.4 Detské mozgové ochrnutie Ataxické mozgové ochrnutie
G80.8 Detské mozgové ochrnutie Iné infantilné mozgové ochrnutie
G80.9 Detské mozgové ochrnutie Nešpecifikované detské mozgové ochrnutie
G81 Hemiplégia
G81.0 Hemiplégia Chabá hemiplégia
G81.1 Hemiplégia Spastická hemiplégia
G81.9 Hemiplégia Nešpecifikovaná hemiplégia
G82 Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia)
G82.0 Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia) Chabá paraplégia
G82.1 Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia) Spastická paraplégia
G82.2 Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia) Nešpecifikovaná paraplégia
G82.3 Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia) Chabá tetraplégia
G82.4 Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia) Spastická tetraplégia
G82.5 Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia) Nešpecifikovaná tetraplégia
G83 Iné paralytické syndrómy
G83.0 Iné paralytické syndrómy Diplégia horných končatín
G83.1 Iné paralytické syndrómy Monoplégia dolnej končatiny
G83.2 Iné paralytické syndrómy Monoplégia hornej končatiny
G83.3 Iné paralytické syndrómy Nešpecifikovaná monoplégia
G83.4 Iné paralytické syndrómy Syndróm cauda equina
G83.8 Iné paralytické syndrómy Iné špecifikované paralytické syndrómy
G83.9 Iné paralytické syndrómy Nešpecifikovaný paralytický syndróm
G90.0 Poruchy autonómneho nervového systému Idiopatická periférna autonómna neuropatia
G90.1 Poruchy autonómneho nervového systému Familiárna dysautonómia [Rileyova-Dayova]
G90.3 Poruchy autonómneho nervového systému Multisystémová degenerácia
G91 Vodnatieľka mozgu - hydrocefalus
G91.0 Vodnatieľka mozgu - hydrocefalus Komunikujúci hydrocefalus
G91.1 Vodnatieľka mozgu - hydrocefalus Obštrukčný hydrocefalus
G91.2 Vodnatieľka mozgu - hydrocefalus Normotenzný hydrocefalus
G91.3 Vodnatieľka mozgu - hydrocefalus Nešpecifikovaný poúrazový hydrocefalus
G91.8 Vodnatieľka mozgu - hydrocefalus Iný hydrocefalus
G91.9 Vodnatieľka mozgu - hydrocefalus Nešpecifikovaný hydrocefalus
G92 Toxická encefalopatia
G93.0 Iné poruchy mozgu Mozgové cysty
G93.1 Iné poruchy mozgu Anoxické poškodenie mozgu nezatriedené inde
G93.3 Iné poruchy mozgu Syndróm únavy po viróze
G93.4 Iné poruchy mozgu Nešpecifikovaná encefalopatia
G93.5 Iné poruchy mozgu Stlačenie mozgu
G93.6 Iné poruchy mozgu Opuch mozgu
G93.7 Iné poruchy mozgu Reyov syndróm
G93.8 Iné poruchy mozgu Iné špecifikované poruchy mozgu
G93.9 Iné poruchy mozgu Nešpecifikovaná porucha mozgu
G94 Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených inde
G94.0 Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených inde Hydrocefalus pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde (A00 - B99)
G94.1 Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených inde Hydrocefalus pri nádorovej chorobe (C00 - D48)
G94.2 Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených inde Hydrocefalus pri iných chorobách zatriedených inde
G94.8 Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených inde Iné špecifikované choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde
G95 Iné choroby miechy
G95.0 Iné choroby miechy Syringomyelia a syringobulbia
G95.1 Iné choroby miechy Vaskulárne myelopatie
G95.2 Iné choroby miechy Nešpecifikovaná kompresia miechy
G95.8 Iné choroby miechy Iné špecifikované choroby miechy
G95.9 Iné choroby miechy Bližšie neurčená choroba miechy
G96 Iné poruchy centrálneho nervového systému
G96.0 Iné poruchy centrálneho nervového systému Vymokanie mozgovomiechového moku
G96.1 Iné poruchy centrálneho nervového systému Poruchy plien nezatriedené inde
G96.8 Iné poruchy centrálneho nervového systému Iné bližšie určené poruchy centrálneho nervového systému
G96.9 Iné poruchy centrálneho nervového systému Bližšie neurčené poruchy centrálneho nervového systému
G97 Pozákrokové poruchy nervového systému nezatriedené inde
G97.0 Pozákrokové poruchy nervového systému nezatriedené inde Vymokanie mozgovomiechového moku po spinálnej punkcii
G97.1 Pozákrokové poruchy nervového systému nezatriedené inde Iné reakcie na spinálnu a lumbálnu punkciu
G97.2 Pozákrokové poruchy nervového systému nezatriedené inde Vnútrolebková hypotenzia po komorovom skrate
G97.8 Pozákrokové poruchy nervového systému nezatriedené inde Iné pozákrokové poruchy nervového systému
G97.9 Pozákrokové poruchy nervového systému nezatriedené inde Bližšie neurčená pozákroková porucha nervového systému
G98 Iné poruchy nervového systému nezatriedené inde
G99 Iné poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde
G99.0 Iné poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde Autonómna neuropatia pri endokrinných a metabolických chorobách
G99.1 Iné poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde Iné poruchy autonómneho nervového systému pri iných chorobách zatriedených inde
G99.2 Iné poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde Myelopatia pri chorobách zatriedených inde
G99.8 Iné poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde Iné bližšie určené poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených indeZdroj: Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti..
Osobné nástroje
Menné priestory

Varianty
Operácie
Navigácia
Nástroje
Sponzorované odkazy